Dolina Nidy Obrzutka Cementowa 30kg

Dolina Nidy Obrzutka Cementowa 30kg

16,00

Opis

WłaściwościObrzutka Cementowa produkowana jest jako sucha mieszanka na bazie cementu, wypełniaczy kwarcowych i specjalnych komponentów nadających jej plastyczność i ułatwiających obróbkę. zwiększa przyczepność warstwy narzutu do podłoża, a jej zastosowanie jest szczególnie istotne na podłożach gładkich lub o niskiej nasiąkliwości. Obrzutka Cementowa jest zaprawą mrozo- i wodoodporną.zastosowanieObrzutka Cementowa przeznaczona jest do wykonywania warstwy sczepnej przed nakładaniem właściwej warstwy (narzutu) tynków cementowo-wapiennych, zwłaszcza Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego Wewnętrznego i Tynku Maszynowego Lekkiego Cementowo-wapiennego zewnętrznego. Może być nakładana ręcznie lub mechanicznie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na surowych powierzchniach z cegieł, pustaków lub bloczków ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonu komórkowego, oraz na betonie, podłożach gipsowych i płytach wiórowo-cementowych. zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.Dane techniczneProporcje mieszanki: ok. 6,5 l wody na 30 kg suchej mieszankiCzas gotowości do pracy: ok. 120 minutTemperatura podłoża i otoczenia: od +5°C do +25°Czawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: ≤ 0,0002%Średnio zużywa się ok. 4 kg suchej mieszanki na 1 m2 przy pokryciu ok. 50% powierzchni podłoża.UWAGA Preparat drażniący. zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

klucz do szafy, równoległy, f14, rura dvr 110, molykote 1000, złączka kabla antenowego, wd 40 400 ml

yyyyy